: کارگاه‌های تخصصی- دستگاهی، زمستان 93

تاریخ : 1393/08/19

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد راستای ارتقاء سطح علمی کارشناسان آزمایشگاه‌ها و همچنین دانشجویان و محققین علاقه‌مند به یادگیری دانش کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی، کارگاه‌های آموزشی زیر را در زمستان 1393 برگزار کند.
کارشناسان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و همچنین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی می‌توانند بدون پرداخت وجه و با استفاده از اعتبار آموزشی آزمایشگاه‌شان نزد شبکه، در این کارگاه‌ها ثبت‌نام کنند. همچنین برای محققان فعال در حوزه فناوری نانو 30 درصد تخفیف و برای دانشجویان 20 درصد تخفیف برای شرکت در دوره در نظر گرفته شده است.

اطلاعات تکمیلی کارگاه‌ها و لینک مستقیم ثبت‌نام هر دوره در ادامه این خبر آورده می‌شود.

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 66157306-021  و 66069915-021 و 09122350097

1- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی GC (تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

2- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC  - تئوری و عملی
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

3- کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمایشات (DOE) - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

4- کارگاه آموزشی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

5- کارگاه آموزشی استاندارد مربوط به الزامات عمومی آزمایشگاه های طبی 15189 ISO/IEC
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

6-  کارگاه آموزشی معرفی دستگاه طیف سنج فلئورسانس اشعه ایکس XRF- تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

7- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزارهای آنالیز فازی XRD - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

8- کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

9- کارگاه پیشرفته جذب اتمی AAS - تئوری و عملی
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

10-  کارگاه آموزشی تحلیل و بررسی نتایج دستگاه DLS - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

11- رس‌شناسی به روش XRD
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

12- کارگاه آموزشی روش تحقیق
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

13- کارگاه آموزشی آشنایی با برخی از روش‌های آماده‌سازی نمونه و تحلیل نتایج در میکروسکوپ نیروی اتمی AFM - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

14- کارگاه آموزشی بررسی اثرهای ناخواسته در میکروسکوپ‌های پروبی روبشی SPM - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

15-  کارگاه آموزشی معرفی مغناطیس سنج نمونه مرتعش VSM - تئوری و عملی
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

16- کارگاه آموزشی پیشرفته دستگاه  القایی جفت شده پلاسمای نشر اتمی ICO-OES(تئوری و عملی)
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

17- دوره پیشرفته : معرفی الگوی پراش و تحلیل بررسی تصاویر TEM - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

18- کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه FT_IR، و کارکردهای آن - تئوری

- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

19-  کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی رویشی  SEM - تئوری و عملی
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

20-  کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه پتانسیو استات Autolab - تئوری
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

21-  کارگاه آموزشی پلاسمای جفت شده القایی- اسپکترومتری جرمی ICP-MS - تئوری و عملی
- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

22- کارگاه آموزشی شیوه‌های آماده‌سازی نمونه برای روش‌های تجزیه‌ای کروماتوگرافی - تئوری و عملی

- دریافت فایل دوره
- لینک مستقیم ثبت‌نام

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو