تعرفه‌ها

تعرفه استفاده از خدمات ميکروسکوپي و آناليزي آزمايشگاه مرکزي

تاريخ اجرا : 28/7/1392

جدول شماره 1

 موارد/دستگاه  هزينه خدمات TEM (ريال)  هزينه خدمات SEM (ريال)
 هر ساعت كار  2000000  1500000

هر آناليز EDX

 ------  1500000
 پوشش دهي با طلا(هر نمونه  ------  100000
 پوشش دهي با كربن(هر نمونه  ------  200000
 Replica  450000

------

 آماده سازي نمونه + Copper grid  200000  ------
 ويرايش تصوير  تا سقف 6عکس 200000 ریال و به ازای هر عکس 20000 ریال  ------

 

جدول شماره 2

موارد/دستگاه

نحوه ارائه خدمات

هزينه خدمات (ريال)

خشك كردن نمونه هاي بيولوژيكي توسط Vaccum Oven

توسط آزمايشگاه

به ازاي هر ساعت 200000

آسياب و ميكس نمونه توسط Mixer Mill

توسط آزمايشگاه

به ازاي هر5 دقیقهf=28 - 50/000

پوليش  نمونه  SEM با كاغذ سمباده هاي 1000-600-300-120-80

توسط آزمايشگاه

به ازاي هر نمونه 140000

Jet Polish

توسط آزمايشگاه

به ازای هر نمونه 150000

Dimpling

توسط آزمايشگاه

به ازای هر نمونه 150000

Lapping

توسط آزمايشگاه

به ازای هر نمونه 40000

پانچ

توسط آزمايشگاه

به ازای هر نمونه 50000
فریزر -70

توسط آزمايشگاه

نگهداری نمونه به ازای هر ساعت 10000

التراسونيك

توسط آزمايشگاه

به ازای هر ساعت 50000

تهيه تصوير با ميكروسكوپ نوري متالورژي (انعكاسي)

توسط آزمايشگاه

به ازای هر عکس 20000

تهيه تصوير با ميكروسكوپ نوري بيولوژيكي (عبوري)

توسط آزمايشگاه

به ازای هر عکس 20000

ترازو دیجیتال

توسط آزمايشگاه

به ازای هر بار سنجش 5000موارد/دستگاه

نحوه ارائه خدمات

هزينه خدمات (ريال)

آنالیز اشعه X  توسط آزمايشگاه

توسط آزمايشگاه ساعتی 1500000
طیف سنجی رامان

  توسط آزمايشگاه

نمونه ای 400000
فریز درایر توسط آزمايشگاه برای 24 ساعت خشک کردن 400000
میکرو سختی توسط آزمايشگاه نمونه ای 20000
میکرو کاتر توسط آزمايشگاه نمونه ای 20000
الکتروریسی توسط آزمايشگاه ساعتی 1000000
سانتریفوژ یخچالدار با دور بالا توسط آزمايشگاه

هر 5 دقیقه دور پایین 100000

هر 5 دقیقه دور بالا 200000

حمام آلتراسونیک مجهز به سیستم گرمایش  توسط آزمايشگاه ساعتی 100000
حمام آلتراسونیک  توسط آزمايشگاه ساعتی 100000
پولیشر توسط آزمايشگاه

بسته به شرایط نمونه از 300000

تا 500000

مانت گرم توسط آزمايشگاه نمونه ای 150000
آون تحت خلا توسط آزمايشگاه ساعتی 200000
آب دیونیزه  توسط آزمايشگاه لیتری 20000
شیکر انکوباتور  توسط آزمايشگاه ساعتی 20000
حمام بن ماری توسط آزمايشگاه ساعتی 20000
اندازه گیری PH توسط آزمايشگاه نمونه ای 30000
هات پلیت استیرر توسط آزمايشگاه ساعتی 30000

 

جدول شماره 3

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

تهیه برشهای بسیار نازک از انواع نمونه های بیولوژیکی

nm

در حد 100-30 نانومتر

 

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

برش گیری از نمونه های رزینی و پلیمری سخت

توسط آزمایشگاه 

500000 

برشگیری از نمونه ای رزینی و پلیمری نرم 

توسط آزمایشگاه 

700000 

تهیه برش از نمونه های بافتی با ضخامت 100-30 نانومتر 

توسط آزمایشگاه 

1500000 

برشگیری از نمونه های فیلم نازک

توسط آزمایشگاه 

 700000

برشگیری از نمونه های پلیمری و پودری

توسط آزمایشگاه 

600000 

برشگیری مجدد از نمونه های قبلی 

توسط آزمایشگاه

300000 

تهیه برشهای ضخیم برای میکروسکوپ نوری از بلوکهای آماده

توسط آزمایشگاه 

500000 

تهیه برشهای ضخیم برای میکروسکوپ نوری از ابتدای نمونه گیری

توسط آزمایشگاه 

1200000 

 

توضیحات

هزینه خدمات(ریال)

دستگاه

در صورت انجام تست پارتیکل سایز و پتانسیل زتا برای یک نمونه، هزینه 800000 ریال در یافت می شود.هزینه های آماده سازی جداگانه محاسبه می شود.

به ازای هر نمونه 550000

پارتیکل سایز آنالایزر

به ازای هر نمونه 400000

تعیین پتانسیل زتا

هزینه های آماده سازی جداگانه محاسبه می شود.

به ازای هر نمونه 800000

میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)

هزینه های آماده سازی و درصورت نیاز پوشش دهی جداگانه محاسبه می شود.

به ازای هر نمونه 500000

میکروسکوپ تونلی روبشی(STM)

 

جدول شماره5:  دستگاه ICP-OES

شرح خدمات

هزینه خدمات(ریال)

آماده سازی نمونه (جامد)

330000 

اندازه گیری عناصر از 1 تا 5 عنصر 

380000 

اندازه گیری عناصر از 5 تا 10 عنصر 

550000 

اندازه گیری عناصر تا 20عنصر 

770000 

اندازه گیری عناصر تا 30عنصر 

1050000 

اندازه گیری عناصر از 30 عنصر به بالا 

 1300000