اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس
آدرس:
مشهد- بلوار وکیل‌آباد- خیابان باهنر -ورودی غربی دانشگاه فردوسی مشهد- خیابان پژوهش-خیابان ورزش - ساختمان پژوهشکده ها -آزمایشگاه مرکزی

تلفن: 05138804385 تا 95

فکس: 05138804393

فرم تماس