احتراماً به اطلاع می رساند میکروسکوپ نیروی اتمی  (AFM) در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد نصب و راه اندازی شده است.

لازم به ذكر است، آزمایشگاه مرکزی آماده ارائه خدمات مربوط به این سیستم می باشد. لذا دانشجویان و محققان محترم میتوانند جهت انجام پروژه های مربوطه به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

309 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016287
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.