دستگاه پوشش دهی مس

  ایجاد پوشش مس روی نمونه های نارسانا

اساس کار دستگاه :اساس کار دستگاه بر اثر پراکنش یا کندوپاش می باشد. برخورد یون های سنگین و بی اثر مثل آرگون باعث کندن اتم های تارگت از سطح و نشستن آنها روی سطح زیر لایه به روش لایه نشانی

1999 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016244
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.