تجهيزات

 1. ميكروسكوپ ااكتروني عبوري
 2. ميكروسكوپ الكتروني روبشي
 3. میکروسکوپ تونلی روبشی
 4. دستگاه پوشش دهي كربن
 5. دستگاه پوشش دهي طلا
 6. آناليزر اشعه ايكس
 7. آون تحت خلاء
 8. پوليشر
 9. التراسونيك
 10. ميكروسكوپ نوري متالور‍ژي
 11. ميكروسكوپ نوري بيولوژيك
 12. جت پوليشر
 13. اولتراميكروترم
 14. تريمر
 15. چاقوساز
 16. آسیاب
 17. شیکر انکوباتور
 18. سانتریفیوژk30
 19. دستگاه تهیه آب دیونیزه
 20.  Particle size analyzer
 21.  Zeta Potential 

9905 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016227
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.