هات پلیت استیرر

مدل IKA- ساخت آلمان – برای گرم کردن نمونه ها و تهیه برش های نیمه نازک استفاده می شود-سال خرید 1389 دستگاه آماده سرویس دهی

4240400_1

2011 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016278
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.