انکوباتور

ساخت شرکت ریحان طب ایران- تا دمای 60 درجه –برای خشک کردن نمونه ها و پخت رزین استفاده می شود.  دستگاه آماده سرویس دهی

1958 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016284
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.