حمام آبی ( بن ماری )

ساخت آلمان – مدل 22 لیتری – سال خرید : 1389 - برای آماده سازی نمونه های بیولوژیک از آن استفاده می شود.

دستگاه آماده سرویس دهی


2594 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016282
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.