فریزر آزمایشگاهی 

مدل Dairei- ساخت آلمان – برای فریز کردن انواع نمونه ها تا دمای منهای 80 درجه –سال خرید : 1389 –دستگاه آماده سرویس دهی

ultf_801

2921 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 926173
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.