تعرفه استفاده از خدمات ميکروسکوپي و آناليزي آزمايشگاه مرکزي


تاريخ اجرا : 28/7/1392

جدول شماره 1

موارد/دستگاه

 هزينه خدمات TEM (ريال)

 هزينه خدمات SEM (ريال)

هر ساعت كار

2000000

1500000

 هر آناليز EDX

 ------

1500000

 پوشش دهي با طلا(هر نمونه

 ------

100000

 پوشش دهي با كربن(هر نمونه

 ------

200000

 Replica

450000

 ------

 آماده سازي نمونه + Copper grid

200000

 ------

 ويرايش تصوير

تا سقف 6عکس 200000 ریال و به ازای هر عکس 20000 ریال

 ------

جدول شماره 2 

موارد/دستگاه 

نحوه ارائه خدمات 

هزينه خدمات (ريال) 

خشك كردن نمونه هاي بيولوژيكي توسط Vaccum Oven 

 توسط آزمايشگاه

به ازاي هر ساعت 200000

آسياب و ميكس نمونه توسط Mixer Mill 

 توسط آزمايشگاه

به ازاي هر5 دقیقهf=28 - 50/000 

پوليش  نمونه  SEM با كاغذ سمباده هاي 1000-600-300-120-80 

 توسط آزمايشگاه

به ازاي هر نمونه 140000

 Jet Polish

 توسط آزمايشگاه

به ازاي هر نمونه 000/120 

 Dimpling

توسط آزمايشگاه 

به ازاي هر نمونه 000/120 

 Lapping

توسط آزمايشگاه 

به ازاي هر نمونه 000/40

 پانچ

توسط آزمايشگاه 

به ازاي هر نمونه 000/20

فریزر -70

 توسط آزمايشگاه


التراسونيك 

 ------

به ازاي هر ساعت 000/50 

تهيه تصوير با ميكروسكوپ نوري متالورژي (انعكاسي) 

توسط آزمايشگاه 

 به ازاي هر عكس 000/20

تهيه تصوير با ميكروسكوپ نوري بيولوژيكي (عبوري)

توسط آزمايشگاه 

 به ازاي هر عكس 000/20

ترازو دیجیتال

------

به ازای هر بار سنجش 5000

جدول شماره 3

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری

تهیه برشهای بسیار نازک از انواع نمونه های بیولوژیکی 

nm 

در حد 100-30 نانومتر

 شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات 

هزینه خدمات (ریال) 

برش گیری از نمونه های رزینی و پلیمری سخت 

 توسط آزمایشگاه

500000

 برشگیری از نمونه ای رزینی و پلیمری نرم

  توسط آزمایشگاه

700000

 تهیه برش از نمونه های بافتی با ضخامت 100-30 نانومتر

  توسط آزمایشگاه

1500000

 برشگیری از نمونه های فیلم نازک

  توسط آزمایشگاه

700000

 برشگیری از نمونه های پلیمری و پودری

  توسط آزمایشگاه

600000

 برشگیری مجدد از نمونه های قبلی

  توسط آزمایشگاه

300000

 تهیه برشهای ضخیم برای میکروسکوپ نوری از بلوکهای آماده

  توسط آزمایشگاه

500000

  تهیه برشهای ضخیم برای میکروسکوپ نوری از ابتدای نمونه گیری

  توسط آزمایشگاه

1200000

توضیحات

هزینه خدمات(ریال)

دستگاه

در صورت انجام تست پارتیکل سایز و پتانسیل زتا برای یک نمونه، هزینه 800000 ریال در یافت می شود.هزینه های آماده سازی جداگانه محاسبه می شود.

به ازای هر نمونه 550000

پارتیکل سایز آنالایزر

به ازای هر نمونه 400000

تعیین پتانسیل زتا

هزینه های آماده سازی جداگانه محاسبه می شود.

به ازای هر نمونه 800000

میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)

هزینه های آماده سازی و درصورت نیاز پوشش دهی جداگانه محاسبه می شود.

به ازای هر نمونه 500000

میکروسکوپ تونلی روبشی(STM)

جدول شماره5:  دستگاه ICP-OES
شرح خدمات

هزینه خدمات

(ریال)

آماده سازی نمونه (جامد)

330000

اندازه گیری عناصر از 1 تا 5 عنصر

380000

اندازه گیری عناصر از 5 تا 10 عنصر

550000

اندازه گیری عناصر تا 20عنصر

770000

اندازه گیری عناصر تا 30عنصر

1050000

اندازه گیری عناصر از 30 عنصر به بالا

1300000

17694 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 864524
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.