سانتریفوژ(Centrifuge)

مدل Sigma ساخت آلمان-سال ساخت :2007- برای جدا کردن انواع ذرات از 200 تا 14 هزار دور

sigma1_14

1811 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016281
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.