میکروسکوپ تونل زنی روبشی  STM دارای قابلیت های انتخاب ولتاژ و جریان در حد نانومتری و نیز حالت زوم است.به کمک این میکروسکوپ تصویر برداری از سطوح رسانا و یا لایه های نازک قرار گرفته بر سطوح رسانا امکان پذیر است

.______________________________________

3206 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016279
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.