نام دستگاه:PH meter

کاربرد : سنجش PH نواع     محلولها  و مایعات

کمپانی سازنده : Jenway

  مدل : 3510

·        ایده آل جهت کاربردهای روتین و معمول آزمایشگاهی

·        دقت تا سه رقم اعشار

·        دارای 32 حافظه

·        ورودی دیفرانسیلی

·        خروجیهای آنالوگ و تداخلی

·        2 تا 3 نقطه کالیبراسیون

·        نشانگر LCD

8390 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016264
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.