برخی از پروژه های انجام شده در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی که در آنها از میکروسکوپ الکترونی

SEM بهره برده اند

 1. توليد و مقايسه نانو كامپوزيت Fe-Sic و Fe-Tic
 2. بررسي ملات بناي آتشكده آذربرزين محلي
 3. كاربرد كلاژن در كشت سلول
 4. تهيه و بررسي خصوصيات ليپوزوم هاي حاوي توكسوئيد
 5. بررسي فن شناسي و آسيب شناسي محراب مسجد جامع گناباد
 6. بررسي كريستال هاي فسفاته سطح فلز
 7. بررسي بيوسيستماتيك سرده گون Astragalus در خراسان
 8. تاثير تركيب شيميايي پوشش الكترود بر تركيب شيميايي فنرجوش
 9. آنودايزينگ تيتانيوم
 10. اندازه گيري توريوم در شاه كوه
 11. توليد نانو كامپوزيت Al-Al2O3
 12. چينه نگاري سكاني و تفسير تاريخچه رسوبگذاري سازند گچساران در ميدان نفتي آب شور
 13. بررسي كاتاليست فعال زنيگر ناتا
 14. بررسي شكست سطح قطعه شاتون
 15. سنتز هيبريد آلي- معدني
 16. بررسي و ساخت پايه كاتاليست نانوگاماآلومينا
 17. توليد نانو كامپوزيت پايه پلي اتيلن تقويت شده با clay به روش آسيا كاري مكانيكي
 18. بررسي سطح پليت فسفاته
 19. بررسي خواص شكست PA/EPR
 20. بررسي Interface شبكه و خمير در شبكه هاي خميرمالي شده سرب كلسيمي
 21. تاثير مقادير ناچيز قلع بر پيوداسيون آلياژ برنج Zn 70-30%   
 22. گچ بري محراب مسجد پيامبر ارگ بم

 

 

 

 

1945 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 981460
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.