اولترامیکروتومUltracut R

microtome

نام و مدل دستگاه

 Ultramicrotome Ultracut R  

ساخت کارخانه لایکا کشور اتریش 

کاربرد

تهیه برش نازک و نیمه نازک  از نمونه های بیولوژیک و برخی از نمونه های پلیمری

 

 

 

 

6758 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016257
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.