1

Leo 1450VP

 

  نام دستگاه : میکروسکوپ الکترونی روبشی

  مدل : VP 1450

  کمپانی : LEO - Germany

  • تهیه تصویر با بزرگنمایی 20 تا 300000 برابر
  • قدرت تفکیک حدود 2 نانومتر
  • مجهز به آشکارساز تفرق معکوس
  • قادر به تهیه تصاویر دو بعدی
  • تصویر نمودن فازهای مختلف روی سطوح اچ نشده
  • مجهز به آشکارساز الکترون ثانویه
  • مجهز به آشکارساز الکترون برگشتی
  • مجهز به آشکارساز EDX

  کاربردها :

  بررسی نمونه های متالوگرافی و آنالیز فازهای مختلف

  بررسی مقاطع شکست

  بررسی انواع نمونه های پلیمری، سرامیکی، زمین شناسی و بیولوژیکی

  دستگاههای آماده سازی : التراسوند، دستگاه پوشش دهی طلا، دستگاه پوشش دهی کربن، پولیشر، میکسر میل

19768 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016237
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.