ggg_2

Leo 912 AB

 

بزرگنمایی :

  • بزرگنمایی 80 الی 500000 برابر

  خصوصیات :

  • ارائه تصویر از ریزساختار
  • قدرت تفکیک حدودا یک نانومتر

 کاربرد دستگاه :

  • تعیین خصوصیات ریز ساختاری فلزات، سرامیک ها، مواد زمین شناسی، پلیمرها و مواد بیولوژیکی
  • شناسایی فازهای غیرآلی ، رسوبات و آلودگی ها

 

 

 

 

14361 :تعداد دفعات بازید



انتخاب زبان
زبان دلخواه:



صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 960742
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.