نام دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
نام انگلیسی دستگاه High performance liquid chromatography

مدل دستگاه Agilent 1260

کشور سازنده US

HPLC

برای آنالیز کمی و کیفی مواد با حساسیت بالا و پاسخ خطی نسبت به غلظت بکار می رود. نمونه در حلال مناسب با فشار بالا از ستون جداسازی عبور می کند و بر اثر برهم کنش فاز مایع متحرک با فاز ثابت (ستون) اجزا مختلف تفکیک شده و با آشکارساز uv تشخیص داده می شوند. این روش برای نمونه های غیر فرار و حساس به دما که آنالیز آن ها با سایر روش ها از جمله کروماتوگرافی گازی امکانپذیر نیست ، پیشنهاد می شود.

قابلیت دستگاه:

· پمپ پیستونی با فشار حداکثر 600bar

· قابلیت کار با حلال های قطبی و غیر قطبی و گرادیان دو حلال

· ستون مورد استفاده: C18

· آشکارساز: UV با آرایه ی آشکارسازهای دیودی

کاربردها :

آنالیز شیمیایی کمی و کیفی مبتنی بر جداسازی ترکیبات مانند تشخیص انواع هیدروکربن ها، مواد زیستی و دارویی

مشخصات نمونه های قابل پذیرش:

محلول یا قابل حل در حلال مناسب

هزینه هر آنالیز:

1,500,000 ریال به ازای هر نمونه

محل استقرار دستگاه:

دانشگاه فردوسی-بولوار پژوهش- خیابان ورزش-آزمایشگاه مرکزی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 38804388 با کد051 یا داخلی 4388 خانم مهندس خدیر تماس حاصل فرمایید.

23 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016210
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.