دستگاه هدايت سنج محلول ها (Conductivity meter)

شرکت سازنده :MettlerToledo

کشور سازنده: سوئيس

مدل دستگاه: S230

محدوده اندازه گيري هدايت: S/cmμ001/0تاmS/cm1000

محدوده اندازه گيريTDS : mg/lصفر تا g/l 1000


434 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1033597
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.