نام دستگاه

میکروسکوپ نیروی اتمی

نام انگلیسی دستگاه

Atomic Force Microscope

شرکت سازنده:

آرا پژوهش

کشور سازنده:

ایران

مدل:

Full plus

وضعیت دستگاه:

فعال

زمان سرویس دهی دستگاه:

14:00-7:30

هزینه خدمات قابل ارائه به بیرون از دانشگاه:

800,000ریال

هزینه خدمات قابل ارائه به داخل از دانشگاه:

800,000ریال

1171 :تعداد دفعات بازیدانتخاب زبان
زبان دلخواه:صفحات


مقالات و گزارشها


اخبار جدید

Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 1016269
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.